Hướng dẫn tắt popup

Hướng dẫn tắt Pop-up Blocker cho các trình duyệt.

Trình duyệt Internet Explorer

  1. Học viên chọn Tools menu ->Internet Options ( NếuHọc viên không thấy Tools menu, Học viên vui lòng nhấn tổ hợp phím Alt + T). Ở cửa sổ Internet Options, Học viên chọn thẻ Privacy.

    h1

  2. Ở phần Pop-up Blocker, học viên click chọn bỏ dấu check Turn on Pop-up Blocker.

h2

3.  Học viên chọn Ok hoàn tất quá trình bật Pop Up.

h3

4.   Khi có nhu cầu tắt Pop-up, học viên vui lòng thực hiện lại các bước như trên để tắt Pop Up.Trình duyệt FireFox

  1. Học viên chọn Công Cụ( Tool Menu ) ->Tùy chọn (Options) ( Nếu không thấy Công cụ, học viên vui lòng nhấn tổ hợp phím Alt + T (phiên bản tiếng Anh) hoặc Alt + G (phiên bản tiếng Việt)). Ở cửa sổ Options( Công cụ ), học viên chọn thẻ Nội dung (Content ).

 

2.   Ở thẻ Nội dung (Content), học viên click chọn bỏ dấu check Chặn các cửa sổ pop-up(Block pop-up windows).

h4

3.   Học viên chọn Ok hoàn tất quá trình bật Pop Up.

 

h5

 

4.   Khi có nhu cầu tắt Pop-up, học viên vui lòng thực hiện lại các bước như trên để tắt Pop Up.Trình duyệt Google Chrome

 

  1. Học viên chọn tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome (ba thanh ngang kế bên biểu tượng ngôi sao).
h6

2.   Cài đặt (settings)

h7

3.    Học viên chọn hiển thịcài đặt nâng cao (show advance settings).

h8

4.    Học viên chọn bảo mật -> cài đặt nội dung (privacy -> content settings).

h9

5.    Học viên chọn cửa sổ bật lên -> nhấn chọn cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên.

h10

6.    Khi có nhu cầu tắt Pop-up, học viên vui lòng thực hiện lại các bước như trên để tắt Pop Up.

 


 Trình duyệt Safari

1. Học viên chọn Preferences...

h11

2. Học viên chọn Security, học viên click chọn bỏ dấu check Block pop-up windows.

h12

3. Khi có nhu cầu tắt Pop-up, Học viên vui lòng thực hiện lại các bước như trên để tắt Pop Up.Trình duyệt Opera

1. Học viên chọn Setting->Settings -> Quick Preferences -> Open All Pop-Ups.

h13

2. Khi có nhu cầu tắt Pop-up, Học viên vui lòng thực hiện lại các bước như trên để tắt Pop Up.