Giới thiệu về Trung tâm E-STEAM

Trung tâm E-STEAM trực thuộc Công ty Cổ phần E-Study School là một thành viên tích cực của Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS). Chúng tôi vinh dự là đơn vị cung cấp chương trình STEM độc quyền tại Hệ song ngữ Trường Quốc tế Canada.

Xem Chi Tiết